Over MotionCare

MotionCare heeft zich gespecialiseerd in preventie van ziekteverzuim en reïntegratie.

Psychische klachten zijn een van de voornaamste oorzaken op het gebied van langdurig ziekteverzuim. Klachten van het bot-/spierstelsel vormen een andere belangrijke oorzaak voor langdurig ziekteverzuim en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Er worden diensten geleverd op het gebied van preventie, behandeling en bemiddeling bij noodzakelijke medische zorg. Bij preventie- en reïntegratietrajecten staan (verandering van) gedrag en eigen verantwoordelijkheid van werknemers centraal.

MotionCare werkt met een deskundig team van medisch specialisten, (sport-)artsen, fysiotherapeuten en bedrijfspsychologen.